స్వరసంగమం

-- రావు తల్లాప్రగడ, శాయి మానాప్రగడ

సుజనరంజని మూలస్థంభాలైన సాహిత్య, సంగీత, నృత్య నటనలలో ప్రతి నెలా వివిధ అంశాలను ప్రస్తుతపఱచడమే మా ధ్యేయం. అందులో భాగంగా ఈ నెల స్వరసంగమం శీర్షికలో శ్రీ శాయి మానాప్రగడ గారిచే స్వరపరచబడిన, శ్రీ రావు తల్లాప్రగడ గారిచే రచింపబడి - ఆలపింపబడిన ఓ మధురమైన గానం మీకోసం...

నీ చుట్టూ గోడలు ఎన్ని కట్టినా

నీ చుట్టూ గోడలు ఎన్ని కట్టినా, పుట్టా నీ చే పట్టుటకే,

గట్టిగ పట్టి ఒట్టును పెట్టి, వొట్టిగ ఓటిగ వదలనులే !నీ పక్కనే ఉంటా ముంగటనుంటా, అన్నిట కూడా నేనేలే,

మనసున బడసి మదిలో కలసి, ముట్టక ఒంటిగ వదలనులే,

గట్టిగ పట్టి ఒట్టును పెట్టి, వొట్టిగ ఓటిగ వదలనులే !

నీ చుట్టూ గోడలు ఎన్ని కట్టినా, పుట్టా నీ చే పట్టుటకే,నీ మనసులొ వేరేవాడెవడున్నా, వాడిని కూడా అవుతాలే,

కోపము రానీ, కలహము కానీ, గిట్టక ఆటగ వదలనులే,

గట్టిగ పట్టి ఒట్టును పెట్టి, వొట్టిగ ఓటిగ వదలనులే !

నీ చుట్టూ గోడలు ఎన్ని కట్టినా, పుట్టా నీ చే పట్టుటకే!భూమిజవయ్యి నీవు పుట్టినా, భూకమలంబై నీవు దొరికినా,

రామచంద్రునై ఠక్కున పట్టి, మట్టని అంటక వదలనులే,

గట్టిగ పట్టి ఒట్టును పెట్టి, వొట్టిగ ఓటిగ వదలనులే,

నీ చుట్టూ గోడలు ఎన్ని కట్టినా, పుట్టా నీ చే పట్టుటకే!


తల్లాప్రగడ రావు గారు ఆలపించిన
ఈ పాటను వినడానికి
ఈ క్రింద మీట నొక్కండి

శాయి మనాప్రగడ గారు, తన తండ్రి స్వర్గీయ నరసింహ మూర్తి గారి నుంచీ వారసత్వంగా సంగీత స్వర సంపదను పొందారు. రేడియో లోనూ దూరదర్శన్ లోనూ అనేక సార్లు పాడారు. రాష్ట్రపతీ భవన్ లో జాతీయ సమైక్యతా అవార్డును పొందారు. కె.వి. మహదేవన్, ఇళయరాజాలకు రంగస్థలం పై కీ బోర్డ్ సహకారం అందించారు. కొన్ని సినిమాలకి కూడా సంగీత సహకారం అందించారు. అనేక వాణిజ్య ప్రకటనలకు కూడా సంగీత సహకారం అందించారు.