స్వరసంగమం

-- రావు తల్లాప్రగడ, శాయి మానాప్రగడ

సుజనరంజని మూలస్థంభాలైన సాహిత్య, సంగీత, నృత్య నటనలలో ప్రతి నెలా వివిధ అంశాలను ప్రస్తుతపఱచడమే మా ధ్యేయం. అందులో భాగంగా ఈ నెల స్వరసంగమం శీర్షికలో శ్రీ రావు తల్లాప్రగడ గారిచే రచింపబడి - శ్రీ శాయి మానాప్రగడ గారిచే స్వరపరచబడిన, ఆలపింపబడిన ఓ మధురమైన గానం మీకోసం...

నిను చూచెన్నో ఏళ్లయినా, నీ తలపే

నిను చూచెన్నో ఏళ్లయినా, నీ తలపే - చెదరకుండానే చేరుంటే, ఏం చేయను!

నువు వస్తావనే తెరిచా, నా తలుపే - ఐనా, నీవింకా రాకుంటే, ఏం చేయను!ఒక నెల చాలు దిగివచ్చు, ఆ దేవుడు,

ఒక శిల చాలు, కదిలొచ్చు, ఆ రాయడు,

ఏళ్ళగా చేసినానే, నీ ధ్యానము,

ఐనా, నీ చూపే తగ్గుంటే, ఏం చేయను!నువు వస్తావనే తెరిచా, నా తలుపే - ఐనా, నీవింకా రాకుంటే, ఏం చేయను!

నిను చూచెన్నో ఏళ్లయినా, నీ తలపే - చెదరకుండానే చేరుంటే, ఏం చేయను!నా చిన నాటి ఆ గురుతె, వెను నంటగ,

మాసిన మమతే ధారయె, కను వెంటగ,

పిరికిగా ప్రాణాన్ని, నే వదలను

కానీ, మరి జన్మంటు లేకుంటే, ఏం చేయను!నువు వస్తావనే తెరిచా, నా తలుపే - ఐనా, నీవింకా రాకుంటే, ఏం చేయను!

నిను చూచెన్నో ఏళ్లయినా, నీ తలపే - చెదరకుండానే చేరుంటే, ఏం చేయను!ప్రేమ పరచి పఠించేటి, గళమున్నను ,

విల్లు విరిచి వరించేటి, బలమున్నను,

రామచంద్రునే ఐనా, ఏం చేయను,

స్వయం వరమన్నా లేకుంటే, ఏం చేయను!నువు వస్తావనే తెరిచా, నా తలుపే - ఐనా, నీవింకా రాకుంటే, ఏం చేయను!

నిను చూచెన్నో ఏళ్లయినా, నీ తలపే - చెదరకుండానే చేరుంటే, ఏం చేయను!

నిను చూచెన్నో ఏళ్లయినా, నీ తలపే - చెదరకుండానే చేరుంటే, ఏం చేయను!

నువు వస్తావనే తెరిచా, నా తలుపే - ఐనా, నీవింకా రాకుంటే, ఏం చేయను!


శాయి మానాప్రగడ గారు ఆలపించిన
ఈ పాటను వినడానికి
ఈ క్రింద మీట నొక్కండి

శాయి మనాప్రగడ గారు, తన తండ్రి స్వర్గీయ నరసింహ మూర్తి గారి నుంచీ వారసత్వంగా సంగీత స్వర సంపదను పొందారు. రేడియో లోనూ దూరదర్శన్ లోనూ అనేక సార్లు పాడారు. రాష్ట్రపతీ భవన్ లో జాతీయ సమైక్యతా అవార్డును పొందారు. కె.వి. మహదేవన్, ఇళయరాజాలకు రంగస్థలం పై కీ బోర్డ్ సహకారం అందించారు. కొన్ని సినిమాలకి కూడా సంగీత సహకారం అందించారు. అనేక వాణిజ్య ప్రకటనలకు కూడా సంగీత సహకారం అందించారు.