నవంబర్ 2009

1

 

2    

   

3

4   

 

5

6

  

 

 

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

       

 

 

 

 

13

 

 

 

14

15       

 

16 

17

18   

 

 

 

19

 

20

       

 

21

 

 

 

 

22

23 

    

 

 

24

 

  

 

 

25

   

 

 

 

26

 

 

 

 

    

 

 

 

27

28

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

ఆధారాలు - నిలువు
1  నలమహారాజు భార్య - 4
2. ఆడపడుచు - 3
3. దయతో నవరసాలలో ఒకటి చెప్పండి - 5
4 లత్తుక - 2
5 నాలుక - 3
6 సరిహద్దురాయి - 4
10 కరక్కాయ - 6
11 తంతు లేక హడావిడి - 3
13 వాక్కు - 2
15 పచ్చి మోసగాడు, ధూర్తుడు - 6
16 అశాశ్వతం - ౩
17 చాలా వినయం ఉన్నవాడు - 5
18 కర్పూరం - 5
19 శ్రీవారిసేవలో ఒకటి ఆకులూ, పువ్వులతో చేస్తారు - 5
23 దిలాసాగా తిరగాలని ఉన్నా ధైర్యం సగం పోయింది -
27 మొగుడుగారు - 2

ఆధారాలు - అడ్డం
1 పెద్దసూది - 3
3 కలత లేక క్షోభ పడటం - 5
7 రహస్య లేఖ లేక చీటీ - 2
8 వర్తకుల లేక బాటసారుల గుంపు - 2
9 మనుషులకు బదులు ’మరలను’ ఉపయోగించుట - 5
11 లలాట లిఖితం - 4
12 సాహిత్యం - 4
13 కాకి - 3
14 గుళ్ళో, బళ్ళో ఇది తప్పనిసరి - 2
17 చక్కని కన్నులు గల అతివ - 4
20 అక్కయ్య అట్నుంచి వస్తోంది కాని పెద్దక్క కాదు - 3
21 వరస తప్పిన కవి - 2
22 పోలిక లేక పద్దతి - ౩
24 గుణింతలోపంతో నీతి - 2
25 నుదురు - 4
26 మంచు - 3
28 అటునించి రండు - 2
29 గొప్ప విద్యాంసుడు - 7

 • ఇక మీరు చేయవలసినదల్లా...

  ఆధారాలను అనుసరించి పదాలతో విన్యాసాలు చేసి గడులను పూరించి, ఈ-మెయిలు (ఆర్.టీ.ఎస్. పధ్ధతిలో) ద్వారా కానీ లేదా కాగితంపై ముద్రించి, పూరించి కింద ఇచ్చిన చిరునామాకు పంపించండి. సరైన సమాధానాలు వ్రాసిన మొదటి ముగ్గురికి మంచి పుస్తకాల బహుమతి. సరైన సమాధానాలు పంపిన వారు ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ ఉంటే ముగ్గురి పేర్లను 'డ్రా'తీసి, వారికి బహుమతి పంపిస్తాము.

  మీ సమాధానాలు మాకు చేరటానికి గడువు: నవంబర్ 25, 2009
  ఈ-మెయిలు: santhi@siliconandhra.org
  చిరునామా:
  Santhi Kuchibhotla
  20990, Valley green drive, apt: 615
  Cupertino, CA - 95014
   

 అక్టోబర్ నెల విజేతలు :

 • చావలి విజయ, న్యూ సౌత్ వేల్స్, ఆస్ట్రేలియా

 • గండికోట విశ్వనాథమ్, హైదరాబాద్, ఇండియా

 • పోలంరెడ్డి శ్రీలక్ష్మి, పిట్స్ బర్గ్, యు.ఎస్.

 అక్టోబర్ నెల పదవిన్యాస పూరణం

1 చా

2

3   రం

   

4 వా

హ్యా

ళి

 

5హో

6        త

7 ప

కా

8మ

ణి

 

 

9స

రం

10 కిం

 

11భా

జ్యం

 

12 క

వా

తు

 

13 ది

లు

14  గు

 

 

15 ఏ

డు

లు

రం

16గు

నీ

 

17 రు

వ్వ

 

 

18  చే

గం

డి

19 రు

జు

వు

 

20 క

దం

 

యు

       

 

లా

 

 

21 సా

మం

తు

డు

     

22 మా

23 మ

 

 24 వే

  

25 వ

డు

   

26 అ

 

 

27 సా

యం

కా

లం

    

28 గ

29 గ

30  పో

 రు

 

 శం

 

31 దుం

 డి

       

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలోతెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం