సంగీత రంజని - సలలిత రాగం (ఆపాత మధురాలైన లలిత గీతాల పరిచయం)

- రచన : కృష్ణశాస్త్రి    


 

1.  కృష్ణశాస్త్రి గేయాలు - గుండెల్లో ఉండాలి కులాసా

సంగీతం : డా. చిత్తరంజన్
రాగం : శుధ్ద బంగాళా
తాళం : తిశ్రగతి
ఆరోహణ ; సరిమపదస
అవరోహణ : సదపమరిగరిస

షడ్జము, చరుశ్రుతిరిషభము, శుద్ధ మధ్యమం, పంచమం, చతుశృతిదైవతం ఆరోహణలోను, చతుశృతి దైవతం, పంచమం, శుద్ధ మధ్యమం, చతుశృతిరిషభం, సాధారణ గాంధారం, చతుశృతిరిషభం,
షడ్జము అవరోహనలోను ఉండే ఈ రాగంలోని స్వరాలు అదనంగా కైసికి నిషాదం కూడా మిశ్రమం చేయబడింది.
 

ప. 

గుండెల్లో ఉండాలి కులాసా - నిండాలి మనసులో దిలాసా

ఐలెస్స్తా అంటు నావ అలల మీద నడవాలి

ఓలెస్సా అంటు నావ గాలిదారి కదలాలి

 

1 చ.

గాలికి కోపం రానీ - కడలికి వెర్రెత్తనీ

గాలి కడలి ఏకమై - బయలంతా రేగనీ

గాలి జూలు పట్టేది - కడలి నణగద్రొక్కేది

కనపడని సరం గొకడే - కనపడని సరం గొకడే || గుండెల్లో ||

 

2. చ.

చీకట్లో వెన్నెల్లూ చిలికేదెవరు

నీళ్ళల్లో దారులు నిలిపేదెవరు

అసలు పడవ నడిపేదీ ఆవలి ఒడ్డు చేర్చేది

అగపడని సరం గొకడే - అగపడని సరంగొకడే  || గుండెల్లో ||
 


2.  ఎంతకాలం వేచియుందును

రచన : కృష్ణశాస్త్రి
రాగం : కీరవాణి
సంగీతం : డా||చిత్తరంజన్
తాళం : మిశ్రచాపు
ఆరోహణ : సరిగమపదనిస
అవరోహణ : సనిదపమగరిస
 

షడ్జము, చతుశృతిరిషభం, సాధారణ గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, పంచమం, శుద్ధ దైవతం, కాకలి నిషాదం యీ రాగంలోని స్వరాలు.

 

ప  

ఎంతకాలము వేచియుందును - ఎంతభారము మోసికొందును

ఇంత దవ్వైనీకు నా స్వామీ రేబవలు నన్నీ

చింతయే దహియించునాస్వామీ 

1 చ. 

బ్రతుకు బ్రతుకంతయును కన్నుల

బడి చరించుచు నెదురు చూతును   

ఈనిశాగ్నులు చెదరరావోయీ నానాధ నాకై

యింకనైనా కదలిరావోయీ  || ఎంత ||

 

2. చ. 

తళుకు తారకలెందుకోయీ

కలలు కోరికలొల్లనోయీ

ఈవుగాకే ఆశలనలములు - ప్రాణేశ్వరా నా

కీవు గాకేవరము దుర్భరము  || ఎంత ||

 

3. చ. 

మౌని మస్తక భూషణమ్ములు

దీన శోక విదారణమ్ములు

ఏరికందని దివ్య భాగ్యములు - హృదయేశ్వరా నీ

గోరుకొసలే నాకు ప్రాణములు   || ఎంత ||

 
     
   

 

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి.
(Please leave your opinion here)


పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 
 

సుజనరంజని మాసపత్రిక ఉచితంగా మీ ఇమెయిల్ కి పంపాలంటే వివరాలు కింది బాక్స్‌లో టైపు చేసి
సబ్‍స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కగలరు.
 


గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
 

 

(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)