మంచి గంధపు తావి
మన తెలుగు మాట
మంచి నడకల తీరు
మన తెలుగు పద్యం,

దేశభాషలందు
తెలుగులెస్సయని
కృష్ణదేవరాయని
మెప్పుపొందిన భాష,

తేనెలూరు తీయందనాలు
తెలుగులోన కలవని
తెలపాలి నేటి బాలలకు
చాటిచెప్పాలి చిన్నారులకు,

కలకోయిల కూజితాలు
కలబోసుకున్న సొంపు
కదలాడే తెలుగు మనదని
తెలియజెప్పాలి యువతరానికి,

దేశాన ఎటువెళ్ళినా
విదేశాల ఎటుసాగినా
పొగడాలి మన మాతృభాషని
గౌరవించాలి మన తెలుగుతల్లిని
పరిమళించాలి
పలుకుపలుకున
పిల్లతెమ్మెరల తెలుగందనాలు
శరత్ పున్నముల చలువందనాలు
ఇంతవరకు పాఠకుల తీర్పు: Page Title
     
మీమాట ఒక్క మాటలో.... Page Title
    
Test Page

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం.
దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో విస్తారంగా తెలపండి.
వచ్చే సంచికలో ప్రచురిస్తాము.
(Please leave your opinion)

పేరు(Name):

విద్యుల్లేఖ (Email):

అభిప్రాయం (Opinion):


 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)