ఎవరికెవరు తోడున్నా - ఎవరికెవరు కారు కన్నా
నీకు నేను అంటున్నా - నీవు ఒంటరే నాన్నా
నాది నీది మాటల మధ్యే వలయమేదో సృష్టించావు
ఇది ఎంతకాలమో తెలియని కానరాని స్వప్నమేనని ||ఎ||

కలువపువ్వు నేననుకున్నా - కలత రానే రాదనుకున్నా
కనులు తెఱచి చూసే వేళ - కానరాని అడవిలో ఉన్నా
రానేరాదు అనుకునేవేళ - నేనే రాధనవుతున్న
నవ్వుకునే వేళలోన - నగుబాటుగా దాక్కుంటున్నా ||ఎ||

కానరాని స్వర్గమేదో కనబడుతుందనుకున్నా
కడకురాని నేస్తమేదో కాపాడుతుందనుకున్నా
కన్నీళ్ళు నిండుతుంటే - కన్నతల్లిననుకున్నా
కాళ్ళకేదో తగులుతు ఉంటే - పేగుబంధమేననుకున్నా ||ఎ||

వలదు వలదు అంటూనే విలవిలలాడుతున్నా
కలదు కలదు అంటూనే కడుపు నింపుకోలేకున్నా
అయినవాళ్ళ మధ్యలోనే అలసిసొలసిపోతున్నా
అల్లనల్లన కనబడే కన్నయ్యే చాలనుకున్నా ||ఎ||

ఇంతవరకు పాఠకుల తీర్పు: Page Title
     
మీమాట ఒక్క మాటలో.... Page Title
    
Test Page

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం.
దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో విస్తారంగా తెలపండి.
వచ్చే సంచికలో ప్రచురిస్తాము.
(Please leave your opinion)

పేరు(Name):

విద్యుల్లేఖ (Email):

అభిప్రాయం (Opinion):


 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)