ప్రేరణకీ ప్రతిచర్యకీ మధ్య సంబంధం
స్పర్శకీ స్పందనకీ నడుమనున్న చైతన్యం
మరణం నుంచి వైతరిణిదాకా ప్రయాణం
జమ్మి చెట్టుకొమ్మనుంచి ఓ అమ్మ కడుపుదాకా ఆరాటం

అనుభూతి-కర్మ-అనుభవాల అనంత జీవన చక్రం
తానే నీటిబిందువైతే తామరాకు కోసం తాపత్రయం

కండరాలలో కలిగే కోరికల కదలిక - కర్మా? కామమా?
పార్ధివ శరీర ధర్మమా? పురావాసనలకు దాస్యమా?

పూర్తి చైతన్యంతో పునరపి జననమా
జరామరణాలు లేని జన్మరాహిత్యమా
ఏది నిర్వాణం? ఏది నిరర్ధకం?

ఎందుకీ ప్రయత్నం?
ఎక్కడికీ ప్రయాణం?

ఇంతవరకు పాఠకుల తీర్పు: Page Title
     
మీమాట ఒక్క మాటలో.... Page Title
    
Test Page

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం.
దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో విస్తారంగా తెలపండి.
వచ్చే సంచికలో ప్రచురిస్తాము.
(Please leave your opinion)

పేరు(Name):

విద్యుల్లేఖ (Email):

అభిప్రాయం (Opinion):


 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)