పద విన్యాసం మార్చి, 2010

నిర్వహణ : శ్రీమతి కూచిభొట్ల శాంతి

1

2

  

 

3

 

4

5

 

6

7

 

 

 

8

9

 

 

 

 

10

 

 

11

 

12

 

 

13

 

14

 

 

 

 

 

 

 15

 

 

16

 

 

 

17

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

 

22 

 

 

23

 

 

 

 

 

 24

 

 

25

 

 

 

 

 

  

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

   
  పద విన్యాసం ఆధారాలు - నిలువు
1 నేరస్తుల జాడ తెలుసుకునే వ్యక్తి  - 10
2 పరాకుగా ఉండటం - 5
3 భోజనం చేయడానికి ఉపయోగించే పళ్ళెం - 2
4 నిగర్వి లేక వినయం కలవాడు - 3
5 ఆదాయం లేక రాబడి కలవాడు - 2
6 విషయానికి లేనిపోనివి జోడించి వక్రీకరించు - 6
9 పది అవతారాలు ఎత్తిన శ్రీ విష్ణువు - 6
11 ఆడ తాబేలు - 2
 13 సమయం, సందర్భం - 4
15 కోకిల - 2
17 పరాకున - 6
19 అమ్మ, తల్లి లేక స్త్రీ - 2
21 వివాహం - 4
22 విష్ణువు - 2
24 బహుమతి - 3
25 పల్లకి - 3
26 తలపాగా - 2
  పద విన్యాసం ఆధారాలు - అడ్డం
1 స్వర్గం - 5
4 కొండ చిలువ -4
7 మొగుడు-2
8 రేరేడు-4
10 కోతిమూక, రామసేన-4
12 వేలిముద్రలు వేసేవాడు సగమే ఉన్నాడు-2
13 అనుకూలమైన-2
14 వెల లేక మూల్యం-2
15 ఆహ్వానం-3
16 దాదీ లేక రక్షించే వ్యక్తి-3
17 అసత్యం-2
18 3 నిలువుకి బహువచన -3
19 దేవతలు-4
20 కలుమలు మధ్యాక్షరాలు -2
21 సామాన్యుడు-4
23 భూమి-3
24 శిల్పి-2
26 చీలిక లేక నది నుండి విడిపోయిన భాగం-2
27 హంసయానం-5

28

పాట లేక పాడడం-2


ఇక మీరు చేయవలసినదల్లా...

ఆధారాలను అనుసరించి పదాలతో విన్యాసాలు చేసి గడులను పూరించి, ఈ-మెయిలు (ఆర్.టీ.ఎస్. పధ్ధతిలో) ద్వారా కానీ లేదా కాగితంపై ముద్రించి, పూరించి కింద ఇచ్చిన చిరునామాకు పంపించండి. సరైన సమాధానాలు వ్రాసిన మొదటి ముగ్గురికి మంచి పుస్తకాల బహుమతి. సరైన సమాధానాలు పంపిన వారు ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ ఉంటే ముగ్గురి పేర్లను 'డ్రా'తీసి, వారికి బహుమతి పంపిస్తాము.

మీ సమాధానాలు మాకు చేరటానికి గడువు: డిసెంబర్ 25, 2009
ఈ-మెయిలు: santhi@siliconandhra.org
చిరునామా:
Santhi Kuchibhotla
20990, Valley green drive, apt: 615
Cupertino, CA - 95014
 


జనవరి, 2010 పదవిన్యాస పూరణం

 

1

పా

చి

 

3  పా

రా

5 

6  తం

 

7  హం

8  బా

 

9  ఆ

రా

డు

 

10 సు

రా

చా

ర్యు

డు

 

నం

 

11  కం

తూ

12  పా

యి

 

డు

 

13 కా

 

 14    అం

లి

 

15  వా

 

16 

ణా

 

17   కా

ళి

కా

18  గు

19 స

గు

20  స

 

21  చి

22  వి

రం

       

 త

 

 స్యం

 

 

 

23  రి

చు

 

ల్పం

24 

 

25  గొ

తు

లు

26  తీ

యు

 

27  వ

 

28 

29 కా

రం

 

 

 య

 

30  అ

31

32  పు

స్త

భాం

డా

గా

రం

 

33 పు

లి

 

        జనవరి, 2010 పదవిన్యాస పూరణం విజేత : శ్రీలక్ష్మి పోలంరెడ్డి, పిట్స్ బర్గ్

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలోతెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం