అంతర్జాల నాటికలు


సిలికానాంధ్ర కార్యకర్తలు ప్రతినెలా అందిస్తున్న నాటికా మణిహారం
ఈ నెల నాటిక:

రజాకార్

రచన: తల్లాప్రగడ రావు

సంగీతం: శాయి మానాప్రగడ

వ్యాఖ్యాత: దిలీప్ కొండిపర్తి

నటీ నటులు:

గాంధి, వల్లభాయ్ పటేల్, భూస్వామి: తల్లాప్రగడ

విసునూరు రామచంద్రారెడ్డి, కాశిం రజ్వీ : దిలీప్ కొండిపర్తి

నిజాం: మహమ్మద్ ఇక్బాల్

భూపతి రెడ్డి: శ్రీఫణి విస్సంరాజు

కొమరయ్య: శ్రీనివాస్ మానాప్రగడ

సామాన్య జనం: మాధవ్ కిడాంబి, శ్రీనివాస్ మానప్రగడ

చాకలి ఐలమ్మ: భారతి కొండిపర్తి