పాపం చేయడం సులభం. పుణ్యం చేయడం కష్టం. అప్పు చేయడం సులభం. అప్పు చేయకుండా ఉండడం కష్టం. మానవులు సులభమైన పనుల్ని చేయడానికి ముందుకు వస్తారే కాని,కష్టమైన పనుల్ని చేయడానికి పూనుకోరు. ఇది మానవ సహజ స్వభావం. అయితే సులభమైన ఈ రెండు పనులూ ఎంతటి చేటును కలిగిస్తాయో చూడండి.

పాపం చేయడానికీ,అప్పు చేయడానికీ మనుష్యుడు సులభంగా పూనుకుంటాడు. కానీ ఈ రెండూ పరిణామంలో ఎంతటి మహాత్ములనైనా పతనం చేస్తాయనే సత్యాన్ని మరువరాదు’.

‘పాపం కర్తుం ఋణం కర్తుం
మన్యన్తే మానవాః సుఖమ్
పరిణామో తి గహనో
మహతామపి నాశకృత్’
 
     

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలోతెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 

 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము.    మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది. (Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)

 
 

Copyright ® 2001-2009 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
 
సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.
     
Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech