ఓ ప్రత్యక్షదేవతా
ప్రకృతిమాతా
క్షుద్భాదకి ఫలం
దాహార్తికి జలం
నిలువ నీడకి స్థలం
ఇచ్చికన్న తల్లీ
కన్న మిన్నయైన
ఓ!! ప్రకృతితల్లీ

నీమది మోదమై
ముదితమై మురిసేవేళ
హిమ ఉషస్సులు
ఇంధ్రధనుస్సులు
విరిసేవిరులు
పారేఝరులు
తరులు గిరులు
సెలయేళ్ళు జలపాతాలు
కానాలు కోనలు
లఓయలు పలు
హొయల సొయగాలతో
రంగుల హంగులతో
మమ్ము అలరిస్తావు
ఆనందింప జేస్తావు

నీ ఉల్లం చల్లంబైన
తరుణంలో
కన్నీరు మున్నీరులా
వరుణిడివై వర్షిస్తావు
లేదా మెల్లగా చల్లగా
తెల్లగా హిమమే కురిసి
ధరచే తెల్లచీరనే
దరింప జేస్తావు

నీయెద విషాధమై
వ్యధభరితమైనవేళ
శవాలైనపువ్వులు
ఎముకలైనవఋక్షాలు
నగ్నమైనకొండలు
భగ్గుమనేబండలు
మండే ఎండలు
ఎడారులు బిడారులు
కావిస్తావు

మరి ఆగ్రహమే
ఆవహించిన వేళ
రాకాసి జోరుతో
పిశాచి హోరుతో
జాలిలేనిగాలులు
ఉప్పెనలు వరదలు
భూకంపాలు సునామీలు
కత్రినా రీటాల పేరిట
వికృత రూపంతో
విలయతాండవంతో
జేస్తావు ఇలాతలం
కళేబరాలనిలయం

సదా ఆగ్రహం మరచి
అనుగ్రహించు తల్లీ !!

ఇంతవరకు పాఠకుల తీర్పు: Page Title
     
మీమాట ఒక్క మాటలో.... Page Title
    
Test Page

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం.
దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో విస్తారంగా తెలపండి.
వచ్చే సంచికలో ప్రచురిస్తాము.
(Please leave your opinion)

పేరు(Name):

విద్యుల్లేఖ (Email):

అభిప్రాయం (Opinion):


 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)