పాఠకుల సమర్పణ  
     పాఠకుల స్పందన    
1 Response to: july11 index
Name: madhavapeddi suresh, india
Message: Dear sir, I want to share my long musical journey with sujanaranjani. From 1967 I started my musical journey. So many things I want to tell to music lovers all over the world.M stands for melody,without melody u will become sick. That is MUSIC
రావు తల్లాప్రగడ: Suresh garu. You are the best person to comment or write about music. Please do send us your articles to me. We will be glad to publish them. మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
2 Response to: dec11 kavitha-bhimasatakam-3
Name: BSRMurthy, Hyderabad, AP, India

Message: The magazine is a great effort for sustaining cultural heritage among the Telugu people living in USA. The standard of articles have been quite good, but now with the inclusion of poetry like Bhimasankaram gari "BHIMA SHATAKAM" the Journal's standard has definitely risen. Please continue with nore and more more such good inclusions.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
3 Response to: dec11 bhattarakasampradayam
Name: Krishna Kumar Pillalamarri, Fremont, California
Message: Dear Ravindranath garu,

Your scholarly dissertation of the Bhatta, Bhattacharya families and the history thereof is highly commendable and informative. Thank you for reaching out to us and giving us such an enlightened essay.

I thought I can mention to you the book, 'Narayana Bhattu' which gives a detailed history of Andhra specially during the time of Bouddha Mata pracharana. There is some explanation of Bhattu history in it, too.

Regards,

రావు తల్లాప్రగడ: Your comments are passed on to the author. మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
4 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: rajeshwari.n, u.s.
Message: నమస్కారములు
తాజమహల్ చరిత్రను ఎన్నడు ఉహించని విధంగా ఎన్నో నిజాలను చక్కగా తెలియ జెప్పారు. చాలా ఆసక్తి కరంగా ఉంది. మళ్ళీ నెల రోజుల వరకు వేచి ఉండడం ఇబ్బంది కరమే హేట్సాఫ్ రావు గారు

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
5 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: Sree Budhavarapu
Message: Rao garu,

One of the best research articles I ever read. Earlier on Mayans now on Taj Mahal looks like your articles in sujanaranjani itself will give u Doctorate, great keep it up. sir.


రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
6 Response to: may10 sujananeeyam

Name: Lavanya, India
Message: మయుడు అనే ఒక మనిషి నిజంగానే వున్నడా అనే నా సంధేహానికి సమాధానం దొరికిందనే చెప్పాలి ఈ వెబ్బుసైట్ ద్వారా. ధన్యవాదములు.
రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
7 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: jyothsna, hyderabad

Message: చదువుతుంటే తరువాతి సంచిక ఎప్పుడు వస్తుందో అనిపిస్తోంది. వ్యయప్రయాసలకోర్చి మీరు సాగించే పరిశోధనకి మేమేకాదు ఆ సదాశివుని ఆశిస్సులు లభించాలని ప్రార్ధిస్తున్నాము.
రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
8 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: Sreeranjani Jampani, Plano, Texas
Message: The magazine is very intersting. I like the way facts are being re-told with proper proofs. Appreciate the effort in bringing this magazine out to public. Please continue.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
9 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: nagaraja, toronto, canada
Message: I am giving one reference which supports the views expressed in this article. We have to do more research.
Thanks.With kindest regards.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
10 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: Silpa , Fishkill, NY
Message: Namaskaram Rao garu,

Amazing article on exposing the facts on this worlds architectural beauty Taj Mahal. I only have one complaint I could not see all the pictures listed in the article. I used firefox as well IE to see if any issue with browser but its not. I appreciate if you could update your article one more time that would help viewers like me to see your analysis much clearly. Looking forward to read part II. Thanks

రావు తల్లాప్రగడ: The pictures are fixed immediately. Thank you letting us know. మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
11 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: sasilakshmi, sanjose
Message: It is heartening to learn the historical facts about Taj.looking forward for more hidden truths.Keep it up thank you sasilakshmi

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
12 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: sasilakshmi, sanjose
Message: It is heartening to learn the historical facts about Taj.looking forward for more hidden truths.Keep it up thank you sasilakshmi

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
13 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: manibhushan, hyderabad
Message: waiting for next issue. article is very informative. sri MVR Sastry has written in-depth on the same, check if u can.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
14 Response to: dec11 pathakula
Name: ఏల్చూరి మురళీధరరావు, New Delhi, India

Message: మాన్యతల్లజులు శ్రీ వోలేటి వెంకట సుబ్బారావు గారికి; సౌజన్యమూర్తి, పోతన గణనాధ్యాయి శ్రీ వూలపల్లి సాంబశివరావు గారికి; విద్వన్మౌళి డా. బాలాజీ రావు గారికి వినమ్ర నమస్సులతో -
శ్రీ అబ్బూరి రామకృష్ణారావు గారి మేరుప్రభను దర్శించే నా ప్రయత్నాన్ని సౌమ్యవచోనిచయంతో ఆశీర్వదించిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. నా వ్యాసాన్ని శ్రీ సుజనరంజనిలో ప్రకాశింపజేసి సూర్యాలోక (సూర్య+ఆలోక, సూరి+ఆలోక) భాగ్యాన్ని కలిగించిన శ్రీ తల్లాప్రగడ రావు గారికి నితాంత కృతఙ్ఞతలు - విధేయుడు, ఏల్చూరి మురళీధరరావు, న్యూఢిల్లీ
రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
15 Response to: july11 index
Name: Krishna Murthy N, Vijayawada, India
Message: I expeted it is built by Shajahan as per history known to me

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
16 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: Prasad Mulukutla, Taiwan
Message: Rao garu
Very good analsis.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
17 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: dinavahi nagasai, Rajamundry

Message: chaalaa baagundi. Please continue this historical news & evedencies it is very usefull indian culture& hindu temples history

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
18 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: Prasad Kaki, Round Rock, TX

Message: This is a very good analysis. This article reminded me a book by Dr. Oak (I forgot the first name). The title of the book - Taj Mahal or Tejo Mahalayam. According to that book, there are some stones in Taj Mahal with "Siva Siva" written on them. After reading your thorough analysis, it confirms that it was a Sivalayam. Thanks for writing an interesting and informative article.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
19 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: Prasad Kaki, Round Rock, TX

Message: This is a very good analysis. This article reminded me a book by Dr. Oak (I forgot the first name). The title of the book - Taj Mahal or Tejo Mahalayam. According to that book, there are some stones in Taj Mahal with "Siva Siva" written on them. After reading your thorough analysis, it confirms that it was a Sivalayam. Thanks for writing an interesting and informative article.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
20 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: Krishna , NJ-USA

Message: Your analysis is very good. A defeated powerless force i.e Hindus have come to a sorry state to prove their own identity. I studied in Saraswathi shishumandir. I knew by studying true History of the great Hindu nation and that tejo Mahal i.e the thaj mahal is a hindu construction long back in 1971. We are in such a sorry state that we need some foreigners to speak great about our culture and history. Sister Niveditha has said in the statesman what a lier is the lord cornwallis. This is a good article for the english educated present crop. a good exploration but for me it is a hindu temple from 1971on wards.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
21
Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: lakshmi, mysore
Message: మీ పత్రికలో ప్రారంభం కా బొయే కొత్త శీర్షికలను చూడటానికి మా మనస్సులు ఆత్ర పడుతున్నాయి. అవి కూడా పాఠకులను మరింత ఆకట్టుకుంటాయని ఆశిస్తున్నాను..
రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
22 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: D.V.N. Sarma, Hyderabad

Message: తాజ్ మహల్ చూచినవాళ్లెవరూ అది హిందూమత సంబంధమైన నిర్మాణమని అనుకోరు. ఇది హిందూ ఛాందస వాదుల గోబెల్స్ తరహా ప్రచారం. వాస్తు నిర్మాణంలో భిన్నసాంప్రదాయాలు పరస్పరం ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం సహజం. అంతమాత్రాన తాజ్ మహల్ హిందూనిర్మాణం అనడం అతిశయోక్తి.

రావు తల్లాప్రగడ: శర్మ గారూ, మీరి చెప్పింది అక్షరాలా నిజం. వాస్తు నిర్మాణంలో భిన్నసాంప్రదాయాలు పరస్పరం ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం సహజమే. కానీ ఇది చాందసవాదమో కాదో విశ్లేషణ పూర్తి అయ్యాక నిర్ణయిద్దాం. మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
23 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: sreeram murthy chaturvedula, hyderabad
Message: "Is Taj Mahal is a hindu palace?"

was written by P N Oak in a magazine called Mother India (Edited by Baburao Patel) in 1965-67 and later published as book. All the details are discussed at that time.

రావు తల్లాప్రగడ: ఈ వాదనకి పునాది వేసింది ఓక్ గారే! వచ్చే సంచికలలో వారు చూపిన మార్గంలో మరింత ముందుకు వెళ్ళి పరిశీలిద్దాం. మరిన్ని విషయాలు తెలుస్తాయేమో కూడా చూద్దాము. మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
24 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: Krishna Goparaju, USA

Message: Well written article with good analysis. In my opinion, the architects and designers who helped Shahjahan to build it must be some rajput based family. Shahjahan and AKbar surely had some trust worthy rajput families. So, naturally, those Rajput architects must have included lot of hindu symbols in the design.

రావు తల్లాప్రగడ: That is one possibility. But if the proofs show that the Taj mahal itself is older than Sha Jahan, then the whole story changes. Please keep reading. మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
25 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: Satya, Sunnyvale

Message: In spite of having so much evidence as our construction, none of us dare to call it ours. We are just scared about them and politicians are worried about their votes.
Same goes with Ram Mandir. Enough evidence is there, but still we cannot construct a temple. A temple can easily be demolished and some new temple can be constructed, but the reverse is impossible to achieve.
Nice article and I wish this Tejo Mandir is called Hindu temple/mandir.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
 
26  
Response to: july11 index
Name: RAJESH REDDY, BHADRACHALAM

Message: NICE MESSAGES PLEASE KEEP IT UP

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
27 Response to: dec11 rachanalaku
Name: achanta hymavathi, bangalore

Message: namaste
నా రచనలు చాలా పత్రికలలో ప్రచురితం అయ్యయి, కాని ఆన్ లైన్ మాగజైనులలో ఇంతవరకు ప్రయత్నించలేదు. మీ పత్రికలో వ్రాయాలని కుతుహలంగా ఉంది. మీ పత్రిక చాలా బాగుంది. చదువరులను ఆకట్టుకునే విధంగా చక్కగ నడుపుతున్నందుకు మీకు నా అభినందనలు.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ రచనలను UNICODE లో ఈమెయిల్ చెయ్యండి. తప్పక పరిశీలించి ప్రచురించగలము. మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
28 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: prakash, hyd

Message: I want magazine address & phone nbrs. How to send my wrirings? I want 2 talk 2 u.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ రచనలను UNICODE లో ఈమెయిల్ చెయ్యండి. తప్పక పరిశీలించి ప్రచురించగలము. మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
29 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: sujanranjan rao.d, mahabubnagar

Message: thanks to Rao Tallapragada for showing tajmahal in a different angle.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
30  
 Response to: dec11 sujanaeeyam
 Name: Manimurthy, Hyderabad,India
 Message: అబినందనం రావు గారు, ఎంతోవిశ్లేష్ణాత్మకంగ వుంది ఈ నెల ముఖ సంచిక గురుంచి తాజమహల్ షాజహాన్ కట్టించిందేనా? అంటూ సరికొత్త కోణం లో ఆలోచింప చేసిదిగావుంది! ఇంకా ఈలాంటి విషయాలుమీరు ఎన్నో రాయాలని ఆశిస్తూ,  భవదియురాలు
రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
31
Response to: mar11 sujanaeeyam
Name: murali, srikakulam
Message: మీ కృషికి ధన్యవాదాలు
రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
32 Response to: mar11 sujanaeeyam
Name: పిల్లలమఱ్ఱి కృష్ణ కుమారు
Message: Rao garu, తాజమహలు పై మీ వ్యాసం చదివాను. ఇప్పటిదాకా చదివిన వాటిలో కొన్ని ఇదివరికే చదివాను. వెళ్లి సొంతంగా చూసాను కూడా. ఇకపై మీరు చూపించబోయే వివరణలు ఆసక్తిగా చదివి నా అభిప్రాయం చెపుతాను. 
నమస్కారం.
రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
33 Response to: july11 index
Name: Dr.J.K. Kishore, India

Message: Dear Silicon Andhra Your Sujana Ranjani is superb. My humble request to all of you is to kindly organize a Annual Telugu Department Conference at HYD similar to the way you have done Kuchipudi Festival / GIFT which gave international recognition to Telugu language / heritage.

Only non-resident Telugu people can do it. This will boost the Telugu language / instruction for FUTURE similar to the Chennai Music Festival helped Carnatic music.

Regards
రావు తల్లాప్రగడ: Dr. Kishore garu. We will certainly try to the same. మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
34 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: Niranjan Avadhuta, Boston,MA, USA.

Message: The article on TajMahal is interesting and thought provoking. It is unbelievable that it has so many hindu signs on it. Refering to "Edi charitra" by MVR Shastry of Andhra Bhoomi, Shastry garu pointed out that Taj Mahal was built by Rajputs and sold to Shahjahan. This article solidifies the Sastry garu's argument. However, the proofs given in this article are not enough. I am eager to see what is in the coming parts of this article.

Thanks for publishing such wonderful article.

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
35 Response to: july11 index
Name: kothapalli ravibabu, andhrapradesh

Message: will you please send the first issue of sujanaranjani to my e mail?

రావు తల్లాప్రగడ: All our past issues are available online. Please check it at www.sujanaranjani.siliconandhra.org . మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
36 Response to: dec11 sujanaeeyam
Name: Cherla Sastry, Toronto

Message: Excellent article. I am looking forward to reading the second part in this series. Kudos Rao garu. All the best

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
37 Response to: july11 index
Name: sai kumar.m, m t m

Message: this is good for telugu people.
రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
38 Response to: july11 index
Name: m r srinivasa rao, hyderabad

Message: YOUR PROGRAMME IS VERY NICE TO SEE AND NOTE THE CONTENTS KEEP IT UP

రావు తల్లాప్రగడ: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
39 Response to: dec11 maanannaku
Name: Sarat, Atlanta
Message: బాగుందండీ !I am very much pleased to read about my favorite person Dr.Kommuri Venugopal Rao garu.Thank you very much.

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
40 Response to: nov11 maanannaku
Name: b.saraswati,hyderabad, India

Message: maa nanna ku jejelu sirshika naku chala istham. nenu prathi sari aa sirshika nu chadivi yendaro goppa goppa thandrulanu gurinchi thelusukunnanu. kani ee sari, maa nannagaru kalam cheasinaru (21.10.2011) naku chala dukham ga vundi. kani ayana chesina chala manchi vishayalu nenu ee sirshika dwara andaritho panchukovalani asisthunnanu. dayachesi naku aa article ni meeku yela pampinchalo guide cheyyandi.
b.saraswati

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
41 Response to: nov11 maanannaku
Name: b.saraswati,hyderabad, India

Message: maa nanna ku jejelu sirshika naku chala istham. nenu prathi sari aa sirshika nu chadivi yendaro goppa goppa thandrulanu gurinchi thelusukunnanu. kani ee sari, maa nannagaru kalam cheasinaru (21.10.2011) naku chala dukham ga vundi. kani ayana chesina chala manchi vishayalu nenu ee sirshika dwara andaritho panchukovalani asisthunnanu. dayachesi naku aa article ni meeku yela pampinchalo guide cheyyandi.
b.saraswati

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
42 Response to: nov11 maanannaku
Name: b.saraswati,hyderabad, India

Message: maa nanna ku jejelu sirshika naku chala istham. nenu prathi sari aa sirshika nu chadivi yendaro goppa goppa thandrulanu gurinchi thelusukunnanu. kani ee sari, maa nannagaru kalam cheasinaru (21.10.2011) naku chala dukham ga vundi. kani ayana chesina chala manchi vishayalu nenu ee sirshika dwara andaritho panchukovalani asisthunnanu. dayachesi naku aa article ni meeku yela pampinchalo guide cheyyandi.
b.saraswati

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
43 Response to: dec11 maanannaku
Name: voleti venkata subbarao , vijayawada

Message: aaptha mitrulu doctor kommuri venugopala rao gaari gurinchi vaari tanayudu- rachayitha gaa vaaari baatanu anusaristhunna vaari chiranjeevi ravi kiran nivaali baagundi.venugopalarao gari vyakthitvaanni ravi aavishrinchina teeru prashamshaneeyamu.ravi ki naa abhinandanalu.

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
44 Response to: dec11 maanannaku
Name: rds prakash, hyd.

Message: i met Dr. Kommuri once in Vjda. He gave much energy& confidence to me.Aftr reading dis i recollect that matter.I am a honest fan of writer Kommuri. I read many novels of him. Thanks to Ravi garu for giving the oprtunity to recollet those days.now iam publishing a medical journal named HOMOEOTODAY.

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
45 Response to: dec11 satyamevajayate
Name: Mohan Devaraju, Carmel IN

Message: Respected Satyam gArU:
Very well presented. Reminded me of Jandhyala gAri:
swasutti, parasutti and paraspara sutti!

bhavadIyuDu

Satyam Madapati: Mohan garu, Thanks for taking time to write your comments. I am glad you liked it.
46 Response to: dec11 satyamevajayate
Name: Rayudu, Austin,TX.,USA

Message: As usual, you wrote it in an excellent way!!
All my best wishes and blessings!!

Satyam Madapati: Thanks, Rayudu garu,
I am glad you liked it. Thanks for taking time to give your feedback. I always appreciate it.!
47 Response to: dec11 satyamevajayate
Name: anil kumar, houston - texas

Message: chaala bagundi ante kaakolukiyam avadukadha?
enjoyed the article

Satyam Madapati: Anil garu,
I am happy that you liked it. In this case, I am sure it won't become kaakalukiyam. Thanks for taking time to give your feedback.
48 Response to: dec11 satyamevajayate
Name: A. Rama Rao., Ameerpet, Hyderabad

Message: Dear Satyam Garu,

The story is highly appealing, convincing and humourous. True, Lord Siva always gave whatever the devotees wanted if they read stotras or did tapasya, according to our scriptures. Lord Vishnu is much more difficult to please.

But one part of the purpose of strotras is to impress on oneself that all this that we are enjoying is given by God, thereby enabling oneself to get closer to Godly conscious- ness. The purpose should not always be to get something from God, but unfortunately that happens to be the case.

Satyam Madapati: Rama Rao garu, Thanks for taking time to write your comments. You said it right. I am happy that you liked it.
49  Response to: dec11 satyamevajayate
  Name: sarat, Atlanta
  Message: బాగుంది.
Satyam Madapati: I am glad you liked it. Thanks.
50 Response to: dec11 satyamevajayate
  Name: k niranjan, chirala, andhra pradesh
  Message: మీ రచన చదివాను. వ్యంగ్యం పండింది.
Satyam Madapati: Niranjan garu, I am glad you liked it. Thanks.
51 Response to: dec11 satyamevajayate
Name: Prof. Dr. V. Nageswara Rao, Hyderabad

Message: I am really surprised that Lord Siva who went to Ganga came back quickly!! May be, because Parvathi was there watching him. You remember Srinadha's padyam: Sirigala vaaniki chellunu varusaga padiyaaruvela vanithala nelan, thiripemunaku iddaraandraa, Paramesaa, Ganga viduvu Parvathi chaalun.

Satyam Madapati: Dr. Nageswara Rao garu, I am glad you liked it. Thanks for reminding the great padyam by Srinadhudu. May be Lord Siva did not remember that padyam during this article!
52 Response to: dec11 satyamevajayate
Name: srinivasa rao, New Delhi

Message: Chaala Baagundi.
Idi nizzam gaa Bhajana matram kaadu.

Satyam Madapati: I am glad you liked it. Some kind of Bhajana will be there in our lives everyday, any way!!
53 Response to: dec11 bhattarakasampradayam
Name: ivns raju, Hyderabad

Message: I belong to a surname Inapakutika and I am really fascinated to read this article that was well researched. thanks for this

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
54 Response to: dec11 varthavyakhya
Name: Dr. S. Subba Reddy, South Korea

Message: U r right
సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
55 Response to: nov11 annamayyakeertanalu
Name: P.Rama Krishna Rao, Hyderabad

Message: Sir,
You are giving old keertanalu. Of course it is a good job. But in addition that you are giving meanings to some typcle words , It is wonderful job. We lost so many words from usage. It is a loss of good asset. Telugu stands as beautiful language because of those words. Thanks for your work.

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
 
56 Response to: oct2009 telugutejomurthulu
Name: nareshdonepudi, nandyal

Message: the information given on va pa is good. where can i get documental proof for 0/0 explanation. was it told by vaddadi garu? if so when and where?

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
57 Response to: nov11 kavitha-marutunna samikaranalu
Name: Uma, Sugar land

Message: Chala baga chepparu. Meeru cheppanivi cheppaalanipinchevi inkevo dhwanistunnayi...
Dhanyawaadalu maato panchukunnanduku..

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
58 Response to: july10 yandamuri-abaddham laanti nijam
Name: jihnsondavasia, banglore

Message: no ccom

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
59 Response to: july10 yandamuri-abaddham laanti nijam
Name: jihnsondavasia, banglore

Message: no ccom

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
60 Response to: july10 yandamuri-abaddham laanti nijam
Name: jihnsondavasia, banglore

Message: no ccom

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
61 Response to: dec11 funcounter
Name: Dr. S. Subba Reddy, South Korea

Message: Absolutely Correct.

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
62 Response to: dec11 manabadi kaburlu
Name: Radha J. Sarma, Los Angeles, CA

Message: My two grand kids are very much interested in learning Telugu and they joined Manabadi in the LA-Hollywood area. My son and daughter in law do not know Telugu and hence they are not able to read the home work instructions. Is there any way that the instructions to the parents can be given in English. May be posted on your web site?

I am sure there are several parents like my son and daughter in law who cannot read these instructions but want to help their children to succeed in learning Telugu.
Appreciate

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము! You can contact Manabadi admin on our website. They will be glad to provide you the details.

 
63 Response to: dec11 manabadi kaburlu
Name: Radha J. Sarma, Los Angeles, CA

Message: My two grand kids are very much interested in learning Telugu and they joined Manabadi in the LA-Hollywood area. My son and daughter in law do not know Telugu and hence they are not able to read the home work instructions. Is there any way that the instructions to the parents can be given in English. May be posted on your web site?

I am sure there are several parents like my son and daughter in law who cannot read these instructions but want to help their children to succeed in learning Telugu.
Appreciate

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము! You can contact Manabadi admin on our website. They will be glad to provide you the details.
 
64  Response to: dec11 emdaromahanubhavulu
 Name: rajeshwari.n, u.s.
 Message: చాలా బాగుంది వేంకట రాయ కవిగారి చరిత్ర. భరణి గారి రచన బహు రమ్యం
సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
65 Response to: dec11 telugutejomurthulu
Name: Sarat, Atlanta

Message: బాగుందండీ !
సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
66 Response to: dec11 pattabhi
Name: Sarat, Atlanta

Message: బాగుందండి పట్టాభిరాం గారూ.
సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
67 Response to: dec11 pattabhi
Name: hariprasad dasu, visakhapatnam

Message: ప్రతి నెలా మొదట చదివేది ఈ శీర్షికే. కానీ ఈసారి మటుకు చెప్పిన చిట్కా బాగా  లేదు.
సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
68 Response to: dec11 kavitha-netivartalu
Name: Dr. S. Subba Reddy, South Korea
Message: It is fact.

అధిక సంతానం కలిగిన
భారత మాతకు
ఉత్తర కుమారులే మెండు
అవినీతిపై పోరాటానికి
ఓ వృద్ధ సైనికుడు
కావలసి యుండు

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
69 Response to: nov11 panchamgam
Name: venkata rajeswara rao mamidenna, visakhapatnam

Message: inta manchi sirshika gurinchi cheppagaliginantha sthaye naaku ledu

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
70 Response to: dec11 emdaromahanubhavulu
Name: manibhushan, hyderabad
Message: ఎందరో మహానుభావులు శీర్షికలో "మద్దిరాల వెంకటరాయ కవి" వ్యాసంలో పేర్కొన్న రాజావారి పేరు 'రావు బహద్దూర్ నీలాద్రి రాయణిం వారు '. వీరు వైష్ణవ అనుయాయులు. కుంతీమాధవ స్వామిని కీర్తించమని అడిగితే, 'హరి యనగ హరుడనగ నరయ భేధము లేదు- కుక్కుటేశుండితడు, కుంతీమాధవుడతడూ అని శివ కేశవ సారూప్యాన్ని వర్ణించిన మహా కవి మద్దైరాల.
తావళం తాకట్టు పెట్టుకున్న వ్యాపారి 'రేపాక ' వంశీయుడన్నట్టు గుర్తు. భరణిగారూ చెక్ చేసుకోండి. నా దగ్గర 'ఏకాంత సేవా విలాసం ' ఉంది.

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
 
71 Response to: dec11 kavitha-udayamneehrudayam
Name: uma kosuri, u.s.a

Message: how aptly put Uma garu... I feel the same when I look at or listen to many who only talk big but never extend a helping hand...from your heart came all the questions in the poem... to which there are some who will think and do the right thing... very nice, indeed!

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
 
72 Response to: dec11 kavitha-illukattichudu
Name: aditya, usa

Message: adirindi annayya.. so very true.
సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
73 Response to: dec11 masaphalalu
Name: kandala harini, hyderabad

Message: ma thammudi vivaham yeppudavuthundo cheptara.
24-10-1981, 9-12am.

సుజనరంజని: We have forwarded your message to the author. మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
74 Response to: dec11 masaphalalu
Name: kandala harini, hyderabad

Message: ma thammudi vivaham yeppudavuthundo cheptara.
24-10-1981, 9-12am.

సుజనరంజని: We have forwarded your message to the author. మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
75 Response to: dec11 emdaromahanubhavulu
Name: Uma Devi, Sugar land

Message: Bavundi. Bharani garu ee paatra daliste ento chakkaga untundi, daaniki todu Baapu gari direction ayite, konni chilipi chinnavallu side Katha lo goppa Hittttttttt

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
 
76
Response to: apr11 mullapudi
Name: mpraju, anthervedhi e.g.dt

Message: ayana gurinchi matladtaniki nanu saripothana, telugu bashaku vannaloddina mahaneeyudu, papam ayana larani talisi mama talladillipootunnamu,papam bapu garu alatattukunnaro.

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
77 Response to: dec11 emdaromahanubhavulu
Name: sriramam, Toronto, canada

Message: Bharani garu,
meeru vrasina venkataraya kavi gadha chala bagunnadi. dhanyavadamulu, sriramam

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
78 Response to: dec11 emdaromahanubhavulu
Name: sriramam, Toronto, canada

Message: Bharani garu,
meeru vrasina venkataraya kavi gadha chala bagunnadi. dhanyavadamulu, sriramam

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
79 Response to: dec11 emdaromahanubhavulu
Name: sriramam, Toronto, canada

Message: Bharani garu,
meeru vrasina venkataraya kavi gadha chala bagunnadi. dhanyavadamulu, sriramam

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
80
Response to: mar11 katha-yugantam
Name: k.sivaji, india

Message: yougamtham antham
సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
81
Response to: mar11 katha-yugantam
Name: k.sivaji, india

Message: yougamtham antham
సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
82 Response to: nov11 saniswarasatakam
Name: jawaharlal, hyderabad

Message: He is from my college-ssn college narasarao pet .i know him when he was in my college through a common friend because our subject of study was different.Saneeswarasathakam is really good.please convey my best wishes.please provide his email to me

సుజనరంజని: We will ask the author to contact you directly. మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
83 Response to: sep11 yatra-manasasarovaram
Name: madhavapeddi suresh, india

Message: Dear Raja garu, namasthe.When I was seeing I felt as if I was at that holi place. Thank u so much! U have done a wonderful job. The satisfaction u got in something great and unforgetable.

సుజనరంజని: మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞులము!
 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)


   
 

   Copyright ® 2001-2012 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
   సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.                                                                                                Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech