ప్రశ్న

                                                                                     - డా. నారాయణ గరిమెళ్ళ

 

కూ… చుక్ చుక్ చుక్…
ఒకరి వెనుక ఒకరు
చొక్కా కొసలు పుచ్చుకుని
ముందు రైలింజను ఒకడు
అనుసరిస్తూ కంపార్ట్మెంట్లూ పిల్లలే…

అడుగులో అడుగు
పరుగులో పరుగు

'ఎవరినెవరు ఎందుకు
అనుసరిస్తున్నారు?' అని
ప్రశ్నించుకోకుండా
ముచ్చటపడి చూస్తూంటే
కలగలిసి పోయిన పిల్లలు….
అంతరాలు అరమరికలు తెలియని
చైతన్యపు జీవ రూపాలు…….
సామూహికతా సందేశాల ప్రతినిధులు…

సమస్యంతా …..
కాలం ముందుకెల్లిపోతున్నా
తప్పని రైలు అనుసరణ గురించే….
ఎవరో రైలుకు కులమో మతమో వాదమో
ఒక పేరు తగిలించి
గుడ్డిగా అనుకరించమని ఆజ్ఞాపించినప్పుడే….
అనుకరించని వాళ్ళంతా వెలి వేయబడతారని
భయపించినప్పుడే….

ప్రశ్నలు మొలకెత్తనంత కాలం
రైలైనా గొర్రెల మందైనా
అలవాటనే అజ్ఞానాన్ని ఆసరాగా ఎంతదూరమైనా
ఎంత కాలంపాటైనా నడిచెయ్యగలదు.

కానీ..
ప్రేమనే ప్రయాణంగా మార్చుకున్న
ఒక్కోడూ ఒక రైలుగా
అనేక స్టేషన్ల మధ్య
ప్రయాణిస్తే మాత్రం తప్పేంటి?
ప్రేమ వాడు అనుసరణ గాళ్ళను వెలివేస్తున్నట్టా
లేక వాళ్ళే వీడిని వెలివేస్తున్నట్టా?

ఎవరు ఎంత వెలివేసినా అనేక స్టేషన్ల మధ్య
ఆప్యాయంగా ప్రయాణించడం అలవాటైన వాడికి
ఎవరు మాత్రం శతృవులు కాగలరు?
 

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి. (Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)


Copyright ® 2001-2009 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
            సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.      Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech