శీర్షికలు  
     పదవిన్యాసం-ఫిబ్రవరి, 2012 - నిర్వహణ : కూచిభొట్ల శాంతి   

1

2

 

3

 

 

4

 

 

5

6

 

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

9

 

 

10

 

11

 

 

12

 

 

13

14

 

 

 

 

15

 

 

16

 

 

 

17

 

18

 

 

19

 

20

 

21

 

 

22

 

23

 

 

 

24

 

 

25

 

 

 

26

 

 

27

 

 

 

28

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

       
 

 

ఆధారాలు - నిలువు   ఆధారాలు - అడ్డం
 1.

చురుకైన బుద్ధికలవాడు ..5

1.

పూలదోసిలి ... 5

2 చిన్న కత్తి ... 2 4 పట్టుదల..2
3 మందబుద్ధి ...4 6 గోరువంక పిట్ట..2
4 పండులాంటి...3 7 చెట్టు మొదలు...2
5 ఋణము. .. 2 8 సమ్మతించు లేక యుక్తమైన..2
7 పెద్ద అడవి..3 9 భ్రాంతి..2
8 శపథం..2 10 తాళ పత్రాలు ఈ చెట్టుఅఆకులతో చేస్తారు..4
11 ఇది మన్మథుని విల్లు...3 12 తలకాయ..2
14 పిచ్చుక గూళ్ళలో వెలుతురు కోసం ‘దీనిని’ ఉంచుతాయి..7 13 చీకటి లేక అంధకారం..3
15 పొలంగట్టు..4 17 పెంచుకొను..4
16 ప్రణవాక్షరం..1 20 నశించే లేక అశాశ్వతమైన...3
18 చివరి లేక కొస..2 22 భూషణం..2
19 త్వరలో...4 23 పావురం లేక గువ్వ..3
21 కింద నుండి పైకి హారంలో చేరు..2 24 కోపించు..4
23 కత్తి..4 25 తగవులు పెట్టే మనిషి..5
25 జవాబు...4 26 లక్ష్మీదేవీ .. దీర్ఘం ఎక్కువ ఉంది..2
31 పాట..2 27 పద్మరాగమణి..2
    28 తోటమాలి..2
    29 చింతించు..3
    30 వ్యర్ధం...2
    32 ఆలస్యం...2
    33 ఇంద్రుడి ఉద్యానవనం...3
       


పద విన్యాసం - సమాధానాలు
జనవరి 2012
                                               

1  శ్రీ

2

దాం

 ధ్ర

3  మ

4 హా

5  భా

6  వ

7  తం

8  కా

రు

 

 

9 కు

లి

రం

 

10  రా

11 కు

లు

12 కు

 

13 రు

కం

గా

 

14

నం

ళాం

 

15

16

 

 

 

 మూ

 

ధ్ర

 

17

నం

 

 

18 వా

ర్తి

19 కం

20

21

యం

 

 

22  వి

23 కా

సం

 

24 హా

 

 

25  రా

సం

 

26 

27 వి

28

వి

ధే

29 లు

 

డి

ష్ణు

 

దా

 

యు

 

 

లి

 

పై

వు

 

ర్ధం

 

డు

 

30 పం

తం

ట్టు

 


 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 
 
సుజనరంజని మాసపత్రిక ఉచితంగా మీ ఇమెయిల్ కి పంపాలంటే వివరాలు కింది బాక్స్‌లో టైపు చేసి
సబ్‍స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కగలరు.

 

     
 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)


   
 

   Copyright ® 2001-2012 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
   సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.                                                                                                Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech