పద విన్యాసం -  ఫిబ్రవరి 2011

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

6

 

 

 

 

7

8

 

 

9

 

10

 

   

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

13

   
 

14

 

15

 

 

16

 

 

 

17

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

 

22

23

 

 

24

 

 

25

 

26

 

     

 

 

27

 

28

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 
     
     
  ఆధారాలు - నిలువు

1. శత్రువు - 4
2. కెంపు - 4
3. చురకత్తి - 2
4. ఇంటికప్పు - 3
5. కర్ణాభరణం - 6
6. తిరుగుడు చీల లేక కీలు - 2
8. మునక లేక స్నానం - 3
12. చెలిమి కత్తె - 5
13. విచారం లేక కుంగబడటం - 4
14. కొత్తిమీర మడి - 6
16. తక్కువైన లేక హీనమైన - 2
17. ఇష్టం - 3
18. పైకి ‘రండి’ - 2
22. రథము లేక తేరు - 3
24. వేగు వాడు లేక గూఢచారి - 3
25. ప్రసిద్ధి లేక ఆధిక్యం - 2
26. నమస్కారం - 3
27. నూరు - 2
28. చంపడం - 2
 
 
   

ఆధారాలు అడ్డం
1. శాస్త్రీయ అధ్యయనం చేసి కొత్త అంశాన్ని కనుగొనే ప్రయత్నించుట - 5
4. కర్మాగారం. - 4
7. రెమ్మ - 3
9. హద్దు లేక మేర - 2
10. సముద్రం తీరు - 4
11. చేపలను పట్టే ఒక సాధనం - 2
12. చెలిమి - 2
13. పూర్తిగా - 3
15. దేహమున్నవాడు - 2
16. చవిటినేల - 3
17. ఉపవాసం ఉండి - 3
19. విష్ణుమూర్తి ఖడ్గం - 3
20. పండగ - 3
21. రాజుగారి భార్య - 2
23. ‘ఎదురిడు’ మధ్యాక్షరాలు - 2
24. సమృధ్ది లేక వరస - 2
26. 27 నిలువులోనిదే - 2
27. చక్కని స్త్రీ లేక చందమామవంటి మోము - 5
29. గట్లు తెగు - 4
30. సంపత్తి - 2

 
 

 

పద విన్యాసం జనవరి 2011జవాబులు

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2 ధా

3

4 బిం

దు

వు

 

5  ఆ

6

7 కు

రం

కం

 

 

8 రో

లి

 

 

 

9

క్శి

 

తా

 

10 బొ

11 క్క

12 కు

 

13 రా

ట్నం

 

14 కో

యి

మ్మ

15 సు

స్తీ

16 చే

యు

 

17

రి

 

న్నం

 

18 కూ

డు

19 గు

డ్డ

 

నం

 

 కొ

 

20 జా

లి

 

రూ

 

21 వా

 

22 పా

లు

23

ప్యం

 

24

25 రా

జి

26

 

వు

తి

 

27

దే

శి

 

28

29 యం

 

థ్యం

 

థ్యం

 

 శం

 

30 రూ

పు

మా

పు

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి. (Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 

 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)


Copyright ® 2001-2009 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
            సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.      Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech