నీవు లేని
                                                                      - విశాఖ

  కదలని కాలాన్ని చలనం లేని జీవనాన్ని
స్పందన లేని మనసుని ఈ బ్రతుకు బాటలో
మోస్తూ ఈడుస్తూ సాగుతున్న ఈ జీవన పథంలో
నీవు లేని ఇల వాస్తవం ఇది
నీ తలపులే తోడుగా అనుభూతులే నీడగా
అనుభవాలే నేస్తంగా ఆశయాలే వూపిరిగా
పరిమళ భరితంగా జీవనం సాగాలి ఈ జీవన పథంలో
నీవి లేని ఇల కల అది
వాస్తవం వ్యధాపూరితం కల ఆశాజనకం
వాస్తవం జీవనాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తోంది
కల జీవితానికి స్పూర్తినిస్తోంది
ఇల కల వాస్తవం అయ్యే రోజు కోసం
కృషిస్తూ తపిస్తూ సాగుతా ఈ జీవన పథంలో

 
 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి. (Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)


Copyright ® 2001-2009 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
            సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.      Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech