మాది విజయవాడ (పద్య కవిత)
                                                                        - కాలనాధభట్ట విరభద్రశాస్త్రి         

  మాది విజయవాడ,  మొదటిది బెజవాడ
బ్లేజువాడనుట రివాజుకూడ
మాది చలనచిత్ర మకుటాయమానమౌ
నిర్మాణసంస్థల నెలవువాడ
మాదిధూమశకటాల్ మదరాసు బొంబాయి
కలకత్త మార్గాల కలుపువాడ
ఆసియాఖండాన అతిపెద్ద బస్టాండు
కలిగియున్నట్టి ఏకైకవాడ
ప్రాంతీయ దేశీయ పరదేశ వార్తలన్
ప్రచురించు పత్రికారంగవాడ
పుస్తకమేళాతొ మస్తుగా పాఠకు
ల్నెంతొ మెప్పించు సాహిత్యవాడ
పదవికోసము ఎన్నొ  పార్టీలు మార్చెడి
రాజకీయ చతుర లాస్యవాడ
మీటర్లువేయక మెండుగా చార్జీలు
దండెడి ఆటోల నిండు వాడ
ఏపరీక్షలకైన యిచ్చు శిక్షణ శాల
లెన్నొ వెలసిన సంపన్నవాద
స్వర్ణాంధ్ర  లక్ష్యమౌ జన్మభూమి పనులన్
సహకారమందించు జనతవాడ
పావన కృష్ణమ్మ ప్రవహించు తీరాన
కనకదుర్గామాత కరుణవాడ  

కవులపాలిటి కాణాచి, గానకళల  
నిలయమాకాశవాణికి, నృత్య, నటన,
పాటవాలకు దీటైనవాద, యిటుల
పేరుగాంచినట్టిది మాది విజయవాడ 


 
 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి. (Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)


Copyright ® 2001-2009 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
            సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.      Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech