సేవకుడుగా జీవించడం అంత సులభం కాదు. అది బతికిఉండి చావడం లాంటిది. చస్తూ బతకడం లాంటిది.
జీతం ఎంత గొప్పగా తీసుకున్నా సేవకుడు సేవకుడే.

అతడు ఎప్పుడూ యజమాని కాలేడు. అందుకే పూర్వం ఒక కవి ఏమన్నాడో చూడండి.
‘సేవకుడు తన అభిప్రాయాన్ని ప్రత్యక్షంగా యజమానితో చెప్పలేడు. యజమాని కోపిస్తాడేమో అనే భయంతో పరోక్షంగా మాత్రమే చెప్పగలుగుతాడు. ఇలా బతకడం ఎంతో కష్టం. యజమాని మనస్సుకు ఏది నచ్చుతుందో దానినే సేవకుడు చేయాలి. అంతేగానీ, తన ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయరాదు. ఇలా బతకడమూ కష్టమే. సేవకుని శరీరం యజమానికి అమ్ముడుపోతుంది. యజమాని చెప్పినట్లే కాళ్ళూ చేతులూ పనిచేస్తాయి. కనుక ఏ విధంగా చూసినా సేవకుని బ్రతుకు బహుకష్టాలతో కూడుకొని ఉంటుంది.

                ‘స్వాభిప్రాయ పరోక్షస్య
                పరచిత్తానువర్తినః
                స్వయం విక్రీతదేహస్య
                సేవకస్యకుతః సుఖమ్?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి. (Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)


Copyright ® 2001-2009 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
            సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.      Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech