చూతమురారండీ!!!


సిలికానాంధ్ర జనవరి నెలలో నిర్వహించిన అన్నమాచార్య సంకీర్తనోత్సవంలో ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగుంచిన ఈ పాట మీ కోసం:

గానం: శ్రీ కూచిభొట్ల రవీంద్ర గారు