కవితా స్రవంతి
ఆత్మబలి
- వెంపటి హేమ

గగన మంతా నిండి తుమ్మెదా - మబ్బు
జల్లుగ కురిసిందే తుమ్మెదా!

తొలకరించ తడిసి తుమ్మెదా - నేల

పులకించి మురిసిందె తుమ్మెదా!

మట్టి వాసన తోడ తుమ్మెదా - గాలి

మత్తెక్కి వీచిందే తుమ్మెదా!

అదను వచ్చిందనుచు తుమ్మెదా - రైతు

పొలం పదును చేసినాడే తుమ్మెదా!

విత్తులు కొనితెచ్చి తుమ్మెదా - బాగా

విసిరి చల్లినాడే తుమ్మెదా

విత్తుల్ని చల్లుతు తుమ్మెదా - అతడు

విశ్రాంతి మరచాడే తుమ్మెదా!

విత్తులు మొలకెత్తి తుమ్మెదా - అవి

విసవిసా పెరిగాయె తుమ్మెదా!

పైరుపచ్చలు గాంచి తుమ్మెదా - రైతు

పరవశించినాడే తుమ్మెదా!

* * *

పచ్చనీ చేలోకి తుమ్మెదా - పాడు

పురుగొచ్చి పడ్డాది తుమ్మెదా!

నిండైన పైరును తుమ్మెదా - అది

నమిలి మింగే స్తోంది తుమ్మెదా!

రైతన్న చూశాడు తుమ్మెదా - రగిలి

రంకెలే వేశాడు తుమ్మెదా!

ఆలి పుస్తెల నమ్మి తుమ్మెదా - అతడు

అంగడికి పరుగెట్టె తుమ్మెదా!

పురుగుల మందును తెచ్చి తుమ్మెదా - బాగ

పొలమంత జల్లాడే తుమ్మెదా!

పురుగు చావలేదు తుమ్మెదా - పైగ

పురపురా పెరిగింది తుమ్మెదా !

కల్తీ మందది చూడ తుమ్మెదా - శుద్ధ

కటికోడు అమ్మాడే తుమ్మెదా!

 

వానలు వరదలూ తుమ్మెదా - కలిసి

వరసగా వచ్చాయె తుమ్మెదా!

పగపట్టినట్లుగా తుమ్మెదా - అవి

పంటల్ని ముంచాయే తుమ్మెదా!

దిక్కు తోచని రైతు తుమ్మెదా - కడు

దీనుడై వగచాడే తుమ్మెదా!

ఆదుకో రమ్మంటు తుమ్మెదా - అతడు

ఆర్తితో పిలిచాడే తుమ్మెదా!

 

అధికారులందరికీ తుమ్మెదా - అతడు

అర్జీలు పంపాడే తుమ్మెదా!

అధికారులెవ్వరు తుమ్మెదా - మొదట

ఆ గోడు వినలేదు తుమ్మెదా!

పంటతోపాటుగా తుమ్మెదా - రైతు

పరపతే పోయింది తుమ్మెదా!

అప్పులోళ్ళు వచ్చి తుమ్మెదా - బాగ

అదలించి తిట్టారే తుమ్మెదా!

చేవ చచ్చిన రైతు తుమ్మెదా - చాల

చింతలో మునిగాడే తుమ్మెదా!

ఆత్మహత్యయె శరణంటూ తుమ్మెదా - అతడు

అల్లాడిపోయాడు తుమ్మెదా!

ఒకరు, ఇద్దరు కాదు తుమ్మెదా - వారు

వందల్లో చచ్చారే తుమ్మెదా!

భార్యాబిద్దల గూడి తుమ్మెదా - దివికి

తరలి వెళ్ళినారు తుమ్మెదా!

 

తుదకు కార్దొకటి వచ్చి తుమ్మెదా - కాస్త

కన్నీరు తుడిచింది తుమ్మెదా!

కాని, కష్టాల కడలిలో తుమ్మెదా - అది

కాకిరెట్టయ్యింది తుమ్మెదా!

రైతన్న లేకున్న తుమ్మెదా - ఇక

రాజ్యమెట్ల నిలుచునే తుమ్మెదా!

కూడు గుడ్డలు లేకుంటే తుమ్మెదా - జనులు

కుప్ప కూలిపోరటే తుమ్మెదా!

వ్యవసాయమే లేకుంటే తుమ్మెదా - మన

వ్యవస్థ లెట్లు మిగులు తుమ్మెదా!


మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి. (Please leave your opinion here)పేరు:
ఇమెయిల్:
ప్రదేశం:
సందేశం:
 


సుజనరంజని మాసపత్రిక ఉచితంగా మీ ఇమెయిల్ కి పంపాలంటే వివరాలు కింది బాక్స్‌లో టైపు చేసి
సబ్‍స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కగలరు.
 


గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.


(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)