Sujanaranjani
           
  శీర్షికలు  
  పద్యం - హృద్యం
 

  నిర్వహణ : శ్యామ్ సుందర్ పుల్లెల    

 

సమస్యాపూరణము:
ఈ క్రింది "సమస్యని" అంటే ఆ వ్యాక్యన్ని యదాతధంగా ఒక పద్యంలోకి ఇమిడ్చి వాడుకుంటూ రాయాలి. ఒకవేళ పద్యం కాకపోయినా ఒక కవిత రాసినా కూడా వాటిని మేము సగౌరవంగా స్వీకరిస్తాము. మీ జవాబులు ఈ-మెయిల్ (విద్యుల్లేఖ) ద్వారా (padyam@tallapragada.com) మాకు 20వ తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము. ఇక్కడ రెండు సమస్యలను ఇస్తున్నాం. ఈ రెండికీగానీ, లేక ఏ వొక్క దానికైనాగానీ మీరు మీ పూరణలను పంపవచ్చు.


ఈ మాసం సమస్యలు:
1. గానము వంటి విద్య మరి గానము (వేదుల బాలకృష్ణ గారు పంపినది)
2. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ స్వేచ్చా ఛందస్సులో పద్యము


గతమాసం సమస్యలు
1. మతమును వీడిన మనుజుడె మాన్యుండిలలో
2. (దత్తపది) పద్యము, గద్యము, సేద్యము, వేద్యము – స్వేచ్చా ఛందస్సులో తెలుగు పద్యము వర్ణన
(వేదుల బాలకృష్ణగారు పంపినది)


ఈ సమస్యలకు మాకు అందిన క్రమములో పూరణలు ఇలా వున్నాయి.


నేదునూరి రాజేశ్వరి, న్యూజెర్సీ
తే.గీ||   తెలుగు పద్యము విని నంత కలుగు హాయి
మధుర పదముల సేద్యము మణుల పంట
కవన గద్యము హృద్యము కవుల ఘనత
హితము వేద్యము రసరమ్య కృతము గాదే !

కం||  సేద్యము జేయుచు పోతన
పద్యములను వ్రాసె మెండు భగవం తునిపై !
గద్యము లను రంగరించి నై
వేద్యము రాఘవున కిచ్చెవేద విధుండై !

కం||  కతలను చెప్పెడి వారలు
వెతలందున కలిసి రారు వేడుక పడినన్ !
హితముగ చెలిమిని గోరుచు
మతమును వీడిన మనుజుడె మాన్యుండిలలో !

వారణాసి సూర్యకుమారి
చం||  తెలుగును నేర్చినంతనిక తేలును సాహితి సేద్యమన్ననో
వెలుగు యటంచు పద్యములు వేలకువేలుగ పంట పండగా
కలమును పట్టగానె కడుగద్యములున్ దుముకంగ తృప్తియున్
కలుగుట భారతమ్మ దయ కాదె? సదానుభవైక వేద్యమున్

తే.గీ||  తెలుగు పద్యము భాషకు తెచ్చు ఘనత
గద్య మాధురీ గరిమయు కాదె మిన్న
సాహితీ సేద్య ఫలమైన సకల రచన
వాణి కర్పించు నైవేద్య మనగ నొప్పు

కం||  మత మేదైనను మంద
స్మిత వదనంబు మృదువైన మితభాషణలన్
వెత దీర్చ పరులకొర కభి
మతమును వీడిన మనుజుడె మాన్యుండిలలో

తటవర్తి కళ్యాణ్
కం||  ఇతరుల జిత్తుల దెగడి స్వ
మతమును పాటించు వాడె మహనీయుండౌ !
ఇతర మతద్వేష మనెడి
మతమును వీడిన మనుజుడె మాన్యుండిలలో ||

కం||  అతిచంచల చిత్త గతిని
పతనదిశన సాగకుండ బట్టి నిలి పి తాఁ
మతియందు నఘ భరిత యభి
మతమును వీడిన మనుజుడె మాన్యుండిలలో ||

డా.రామినేని రంగారావు యం.బి.బి.యస్, పామూరు, ప్రకాశం జిల్లా
కం||  సతతము నితరుల తెగడుచు
గత దోషము లెత్తిచూపి కాలము గడిపే
కితవుడె పూనిక తన రెట
మతమును వీడిన మనుజుడె మాన్యుం డిలలో

యం.వి.సి. రావు, బెంగళూరు
ఉ//  పద్యము ఇంపుసొంపులకు పాదునుజేయగ పండితోత్తముల్
సేద్యము జేసినట్లుగను చేవగ దున్నిరి కావ్యభూములన్
గద్యమువ్రాయుటే పరమకష్ఠతరంబుగ నెంచువారకున్
వేద్యముజేసి చాటిరట వేడ్కను పద్యపు వైభవంబులన్.

ఉ//  సేద్యముసేయు బ్రాహ్మణుడు చేవగుపద్యములన్ రచించి సం
వేద్యము సేసినాడిలను వేదవిధుండగు పోతనార్యుడై
గద్యముకన్న నింపుగను కంజదళాక్షుని కృష్ణలీలలన్
పద్యముపద్యమందునను భాసిలజేసెను భక్తిమీరగన్.

కం//  మతమే జీవన మార్గము
మతమౌడ్యపుముసుగువీడి మనవలె నిరతిన్
వెతలను గూర్చెడి దౌష్ట్యపు
మతమును వీడిన మనుజుడె మాన్యుండిలలో.

వేదుల బాలకృష్ణ మూర్తి, శ్రీకాకుళం
ఉ//  పద్యము తెల్గువారలకు భాగ్యప్రదంబుగ ప్రాప్తమౌటచే
గద్యము కన్న నెక్కువగు గౌరవమిచ్చుచు పండితోత్తముల్
సేద్యము చేయరే హృదయసీమలయందున హృద్యపద్య నై
వేద్యము నిత్తు గైకొనుడు వేడుకమీరగ ఆంధ్ర సోదరుల్

కం//  మతమనగ అభిప్రాయము
ఇతరుల మతములన భేధమెంచక స
మ్మతముగ మెలగుచు ఛాందస
మతమును వీడిన మనుజుడె మాన్యుండిలలో

మాజేటి సుమలత, క్యూపర్టీనొ
ఉ//  విద్యల నమ్మనంచు, మది నీశ్వరు భక్తితొ నమ్మియుండి భూ
సేద్యము సేయుచున్, సహజ సిద్దత సొంపగు భావనా కృతిన్
పద్యము గద్యమున్ పలుక భాగవతామృతమాంధ్రమాయె సం
వేద్యము, పోతరాజొకడు దివ్యపదంబున చేరె భారతీ

క౦|| మతముల చెప్పిన హితవుల
మతలబు మరచుచు, సతతము తనదగు మతమే
మతమని వాదించెడి అభి
మతమును వీడిన మనుజుడె మాన్యుండిలలో

ఇంద్రగంటి సతీష్ కుమార్
క౦||  మిత మెరుగని కోరికలను,
మతి జెరచెడి మద్య పాన మత్తును మరియున్
ఇతరుల కడు హి౦సి౦చెడు
మతమును వీడిన మనుజుడె మాన్యు౦డిలలో!

క౦.||  కను తెరకెక్కెడి పద్యము
లను, ఏరుగ పారు పదములచె గద్యములన్,
ఘన భక్తి సేద్యముగ పో
తన, నైవేద్యముగ హరి కథా ఫలములనే!

పుల్లెల శ్యామసుందర్, శాన్‌ హోసే
కం//   మితిమీరి సురను త్రాగుట,
అతిగా తా చీట్లపేక ఆడుట, రెండున్,
సతతము గొను దుర్జన స
మ్మతమును - వీడిన మనుజుడె మాన్యుండిలలో
 


 
 

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 
 


సుజనరంజని మాసపత్రిక ఉచితంగా మీ ఇమెయిల్ కి పంపాలంటే వివరాలు కింది బాక్స్‌లో టైపు చేసి
సబ్‍స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కగలరు.
  

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)

 
Copyright ® 2001-2012 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
   సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.                                                                                                Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech