Sujanaranjani
           
  అన్నమయ్య కీర్తనలు   
 

                                                             రచన : జి.బి.శంకర్ రావు

   

ఏలే ఏలే మరదలా

ఏలే ఏలే మరదలా
చాలు చాలు చాలును
చాలు నీతోడి సరసాలు బావ

గాటపు గుబ్బలు కదలగ కులికేవు
మాటల తేటల మరదలా
చీటికి మాటికి చెనకేవు వట్టి
బూటకాలు మాని పోవే బావ

అందించె నన్ను అదలించి వేసేవు
మందమేలపు మరదలా
సందుకో తిరిగేవు సటకారి ఓ బావ
పొందుకాదిక పోవే బావా

చొక్కపు గిలిగింత చూపుల నన్ను
మక్కువ సేసిన మరదలా
గక్కున నను వేంకటపతి కూడితి
దక్కించుకొంటివి తగులైతి బావ

బావా మరదళ్ళ సరస సల్లాపాల యుగళ గీతం! జానపదశైలి! అచ్చ తెలుగు పదాల అందమైన పొందికలో జానపదుల గుండెల్ని పరవశింపజేసే రీతిలో రచన చేసిన అన్నమయ్య భావుకతకు జోహార్లు అర్పించవలసినదే!

గాటము= అధికమైన; గుబ్బలు = కుచములు;

చెనకేవు = తాకేవు;

బూటకాలు = మాయలు,వంచనలు;

సటకారి = మోసకరి;

చొక్కపు = వాడియైన, మనోజ్ఞమైన


 

ఏవం శ్రుతిమయ మిదమేవ

ఏవం శ్రుతిమత మిదమేవ త

ద్భావయితు మతఃపరం నాస్తి

అతులజన్మ భోగాసక్తానామ్ హితవైభవసుఖ మిదమేవ

సతతం శ్రీహరి సంకీర్తనం త -ద్వ్యతిరిక్తసుఖం వక్తుం నాస్తి

బహుళ మరణపరిభవచిత్తానా - మిహపరసాధన మిదమేవ

అహిశయనమనోహరసేవా త ద్విహరణం వినా విధిరపి నాస్తి

సంసారదురితజాడ్యపరాణాం హింసావిరహిత మిదమేవ

కంసాంతక వేంకటగిరిపతేః ప్ర శంసైవా పశ్చాదిహనాస్తి

భగవంతుని నిర్మల అంతఃకరణముతో కీర్తించుట మాత్రమే వేద సమ్మతమైన మతము అని స్పష్టంగా అన్నమయ్య ఈ సంకీర్తనలో ఎలుగెత్తి చాటుతున్నాడు! మనం ఆ మతం గొప్పది, ఈ మతం గొప్పది అని తగవులాడుకుంటూ కాలాన్ని వ్యర్ధం చేసుకుంటాం! అలాకాక అన్నమయ్య చెప్పినట్లు ఈ సంకీర్తనామతాన్ని ఆచరిస్తే శ్రీహరి కృపకు సులభంగా పాత్రులవుతాం!

ప|| ఏవం = ఈ చెప్పబోవు రీతిగా, తత్=ప్రసిద్ధమైన, శ్రుతిమతం = వేద మతము, ఇదం ఏవ = ఇదియే, భావించుటకు, అతఃపరం = దీనికంటే వేఱైనది (శ్రేష్టమైనది), నాస్తి = లేదు.
1. వ చ|| అతుల భోగాసక్తానాం = సాటిలేని జన్మభోగములయందు ఆసక్తులైన వారికి; హితవైభవసుఖం = మేలు గూర్చు ఐశ్వర్య సుఖము; ఇదం ఏవ = ఇదియే (ఆది); సతతం = ఎల్లప్పుడు; శ్రీహరి సంకీర్తనం = శ్రీమన్నారయణుని సంకీర్తయనయే; తద్వ్యతిరిక్తసుఖం = దానికంటె వేఱైన సుఖము; వక్తుం = చెప్పుటకు; నాస్తి = లేదు
2. వ చ|| బహుళ మరణ పరిభవచిత్తానం = అనేకములైన మరణావమానములతో కూడిన మనస్సుగల్ వారికి; ఇహపరసాధనం = ఇహలోకమునందును; పరలోకమందును (ఉత్తమగతికి) సాధనమైనది; ఇదం ఏవ = ఇదియే! అహిశయన మనోహరసేవా = శేషశయనుడైన శ్రీహరి యొక్క మనోహరమైన సేవయే; తద్విహరణం వినా = ఆ సేవా విహారము దప్ప; విథిరపి = (మరొక) విధానము గూడ; నాస్తి = లేదు.
3. వ చ|| సంసార దురిత జాడ్యపరాణాం = సంసార పాపమనెడు రోగములకు వశులైన వారికి; హింసావిరహితం = హింసలేనిది; ఇదం ఏవ = ఇదియే, (ఆది); కంసాంతక వేంకటగిరిపతేః = కంసనాశకుడైన శ్రీ వేంకటాచలపతి యొక్క; ప్రశంసా ఏవ = గుణకీర్తనమే; ఇహ = ఈ విషయమునందు; పశ్చాత్ = దీని వెనుక (దీనికంటె); నాస్తి = (మరొక మేలైన త్రోవ) లేదు.
 


 

 
 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 
 


సుజనరంజని మాసపత్రిక ఉచితంగా మీ ఇమెయిల్ కి పంపాలంటే వివరాలు కింది బాక్స్‌లో టైపు చేసి
సబ్‍స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కగలరు.
 

     

 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)

 
Copyright ® 2001-2012 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
   సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.                                                                                                Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech