సుజనరంజని / కవితా స్రవంతి   / తెలుగు తేజము

తెలుగు తేజము

                                  రచన : డా.మూర్తి జొన్నలగెడ్డ          

 

ఇందు గలడు అందు లేడను సందేహంబు వలదు
ఎందెందు వెదకిన అందందే గలడు తెలుగు వాడు!
తన వారలు లేరనిన తపించును వాడు
తన వారలు కనిపించిన తప్పించుకు తిరుగును వాడు
తేట తెనుగును వీడు ఆంగ్లమున తూనలాడు
ఉచిత భోజనమనిన ఊరికి ముందుండు
ఊరికి ఉపకారమనిన ఉరకలెత్తి పోవుచుండు
ఆరంభ శూరుడు ఆంధ్రుడు!
 
అని అసూయాపరులు అనుచుండు
కాని అట్టి ఆంధ్రుల వైభవము చూడుడు
 
కృష్ణరాయలు పాలించెను, రత్నరాశులను పొర్లించెను
కృష్ణ గోదావరులు ప్రవహించును, గంగ యమునలను మరిపించెను
కనక వర్షంబును మరి కురిపించెను
 
పొట్టి శ్రీరాములు చేసి గట్టి ఉపవాసములు, బాసె నశువులు
అట్టి నాయకుల స్ఫూర్తిగ సల్పిరి గట్టి పోరులు నాటి తెలుగు వీరులు
అదిగో నడచి వచ్చె తిరుమల వెంకటేశునితో విజయలక్ష్మి!
అరెరే విడిచి వెడలె చెన్న పట్నము తమిళ తంబితో సుమ్మీ!
 
జాతిని నడిపించిన జెండా నందించిన పింగళి వెంకన్న,
ఉన్నత గిరులెక్కిన వి.వి.గిరి ఒక పక్కన
దేశము నేలిన పి.వి. పాలన బహు చక్కన
ఓ! నీలము సంజీవయ్యా, ఆ రోజులు మళ్ళీ రావేమయ్యా!
 
ఊరందరి డొక్క మాడగ డొక్కా సీతమ్మ
ఇంటి వాసముల వంట చెరకుగ చేసి వండి వడ్డించె మరి!
ఉచిత భోజనమనిన వడ్డించుటకు ఊరికి ముందుండును ఆంధ్రుడు
 
గురి పెట్టిన తుపాకులకు గుండెలు చూపిన దెవ్వరు?
ఆంధ్ర కేసరి ప్రకాశము పంతులు!
ఆంధ్రులకే సరి ఆ పంతము ప్రజా చింతనలు
ఊరికి ఉపకారమనిన, మున్ముందుకు ఉరకలెత్తి పోవుచుండు నాంధ్రుడు!
 
సాఫ్ట్ వేరున, ఊరు ఊరున, వాడ వాడన ఎవరు మేలన
జరుగునవి మరి హైటెక్కు పోరులే, గెలుచునది మన తెలుగు వీరులే!
ఆరంభ శూరుడు కాడు ఆంధ్రుడు, అసహాయ శూరుడు!
అందరు అసూయ చెందు వాడు
అందలమెక్కినా అణుకువ చూపు వాడు
అందరు మెచ్చినా తన వినయము వీడడు
అంతరిక్ష యాన వేదికైన మన నాడు
అందరికీ ఆదర్శమై వెలుగును మరి చూడుడు!

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలో తెలపండి. (Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము. 
   మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది.
(Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)


Copyright ® 2001-2009 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
            సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.      Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech